Bapak Pucung Dudu Watu Dudu Gunung Batangane

Bapak Pucung Dudu Watu Dudu Gunung Batangane

bapak pucung, dudu watu dudu gunung sabamu ing alas ngon ingonebsang bupati prapteng marga, si pucung lembehan grana. batangane tembang pucung ing dhuwur yaiju... ​

Daftar Isi

1. bapak pucung, dudu watu dudu gunung sabamu ing alas ngon ingonebsang bupati prapteng marga, si pucung lembehan grana. batangane tembang pucung ing dhuwur yaiju... ​


Indah dlm masa nya dn bertanggug jawab dlm kata mau pun sikap

2. bapak pucung dudu watu dudu gunung athukul warata ing saanggane manungsa seje panggon seje ugi nami ira. batangane yaiku


klehnting(tempat air/blanga)

3. Bapak Pucung dudu Watu dudu gunung sabamu ing sendhang pencokanmu lambung kering prapteng Wisma si Pucung mutah guwaya. Tembang Pucung ing dhuwur batangane​.....


Jawaban:

Batangane klenting / kwali


4. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung Sabane ing sebrang Titihane sri Bupati Yen lumaku si pucung lembehan grana Batangane : ........


Jawaban:

batangane : Gajahhhhhh


5. Pucung Bapak pucung, dudu watu dudu gunung Sangkamu ing sabrang Ngon ingone sang Bupati Yen lumampah si pucung lembehan grana Batangane tembang pucung ing dhuwur yaiku ...​


Jawaban:

maksudnya kayak mana aku gak erti


6. Bapak pucung dudu watu dudu gunungSangkane ing sebrangNgon ingone sang bupatiBapak pucung yen mlaku lembehan granaTembang ing dhuwur jenise tembang... batangane yaiku...​


Jawaban:

macapat .Yang titik titik ke dua aku enggak tau

Penjelasan:

semoga membantu


7. Aksara jawa:Bapak Pucung, Dudu watu dudu Gunung​


Penjelasan:

maaf jika jawabannya salah ,


8. Bapak pucung dudu watu dudu gunung, sabamu ana ing sabrang, ngon ingone sang bupati, yen lumampah si pucung lambeyan grana, batangane


batangane yaiku  'gajah'


9. berapa guru gatra dari "bapak pucung dudu watu dudu gunung"


12u

maaf kalau salah.. semoga membantumu

10. 30. Bapak Pucung dudu watu dudu gunungSabane ing sebrangTitihane sri BupatiYen lumaku si pucung lembehan granaBatangane yaiku​


Jawaban:

batangane yaiku gajah


11. Bapak pucung dudu watu dudu gunung. Sabamu ing pawon pucukanmu…​


bapak pocung dudu watu dudu gunung.sabamu ing sendhang.pencokanmu lambu kering prapteng wisma si pocung mutah kumawa


12. Bapak pucung dudu watu dudu gunung dawo kayo ula di bahasaken kromo


Bapak pucung dudu watu dudu gunung
dawa kaya ular (sepur/kreta)

13. Bapak pucung dudu watu dudu gunung Sangkane ing sebrang Ngon-ingone sang Bupati Yen lumaku sing pucung lembehan grona Tembang pucung kasebut batangane yaiku ....


Jawaban

➡️ GAJAH.

Penjelasan

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan. Cangkriman iku wujude ana 4, yaiku:

1. cangkriman sing wujude wancahan (cekakan),

2. cangkriman sing wujude pepindhan (irib-iriban),

3. cangkriman sing wujude plesetan, lan

4. cangkriman sing sinawung ing tembang.

DETAIL

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Cangkriman

Kata Kunci : Cangkriman bapak pocung

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 6.13.4

-----------------------------

Semoga membantu.


14. pertanyaan:"bapak pucung dudu watu dudu gunung", iku tuladhane syair tembang?​


Jawaban:

tembang pucung

maaf kalau salah

Jawaban:

bapak pucung

Penjelasan:

Wajib:like

nilai sempurna

jadikan jawaban tercerdas

follow me (ikuti aku )


15. bapak pucung dudu watu dudu gunung sangkamu ing palembang ngon ingone sang bupati yen lemah si pucung lembehan grana batangane tembang ing dhuwur yaiku​


Jawaban:

tembang macapat pocung

Jawaban:

Gajah

Semoga membantu


16. Bapak pucung dudu watu dudu gunung Sangkane ing sebrang Ngon ingone sang bupati Bapak pucung yen mlaku lembehan grana? Tembung ing nduwur enise tembang... Batangane yaiku...


Tembung ing nduwur jenise tembang macapat Batangane yaiku gajah


17. bapak pucung dudu puduk dudu gunung opo batangane?


gajah jawabannya kaka

18. Bapak pucungDudu watu dudu gunungAsal saka plembangDedegira ageng inggilYen lumaku si pucung lembehan granaTembang pucung sing isine cangkriman iku batangane . . . .


Gajah
maaf kalau salah
Menurutku sihh Gajahh..

19. Bapak Pucung dudu Watu dudu gunung tegese​


Jawaban:

Artinya : Bapak Pucung dudu watu dudu gunung yang berarti Bapak pucung bukan batu bukan gunung. Sangkane ing sebrang yang berarti berasal dari tanah seberang.Ngon-ingone sang Bupati yang berarti peliharaan sang bupati.


20. 35 Bapak Pucung dudu Watu dudu gunung sabamu ing sendhang pencokanmu lambung kering prapteng Wisma si Pucung mutah guwaya tembang Pucung ing dhuwur batangane​


Jawaban:

Kendi/Jun

Maaf kalo salah

#semoga membantu#


Kategori b_daerah