Cangkriman Kang Trep Kang Tegese Nangis Yaiku

Cangkriman Kang Trep Kang Tegese Nangis Yaiku

Nduwur … , ngisor jedhoran.Tembung kang trep kanggo njangkepi cangkriman plesetan kasebut yaiku...​

Daftar Isi

1. Nduwur … , ngisor jedhoran.Tembung kang trep kanggo njangkepi cangkriman plesetan kasebut yaiku...​


Jawaban:wayangan

Penjelasan:

Maaf kalau salah


2. "Lawa lima, ... telu, dadi pira?" Tembung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku. .


Jawaban:

Kalong

jadi "Lawa lima, kalong telu, dadi pira?"

maaf klo salah

Kalong

Lawa 5+ kalong 3 =8


3. ".....nanas" tembung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku​


Jawaban:

gelem bayar kang trep kanggo

Jawaban:

pitik walik Saba kebon (nanas)


4. Cangkriman kang trep miturut gambar kasebut yaiku​


Wangsulan:

Gajah numpak becak ketok apane?

Batangane: ketok ngapusi lan mbujuke.


5. Lowo Limo titik-titik telu Dadi piro tembung Kang trep kanggo cangkriman yaiku​


Jawaban:

8 ada 5 lawa ditambah kalong 3

Penjelasan:


6. Wong dodol tempe...... Tembung kang trep kanggo njangkapi cangkriman kasebut yaiku.​


Jawaban:ditaleni

Penjelasan:

Maaf klo salah


7. papan kang ngrejekrni akeh kang nekani.perbahasa kang trep yaiku


Ana Gula Ana Semut

Moga membantu

8. Tembung kang meh padha tegese karo cangkriman yaiku​


Jawaban:

wangsalan

Penjelasan:

wangsalan: iku rumpakan sing saemper cangkriman ananging tebusane utawa ancase wis dikandhakake pisan.


9. gerbong....tembung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku​


Jawaban:

gerbong umah

Penjelasan:

Maaf kalo salah


10. 29. "Gerbong ...". Tembung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku ....30. Salah siji tuladhane cangkriman blenderan yaiku ....​


Jawaban:

29. Gerbong tulis.

30. Wong dodol tempe ditaleni.

Penjelasan:

29. Gerbong tuli = Pager kobong watune mendhelis.

30. Cangkriman blenderan punika cangkriman ingkang mengku suraos srekalan utawi plesedan. Blender ateges plesed utawi glundhung.

Tuladha:

Wong dodol tempe ditaleni. Tegese sing ditaleni dudu wonge, nanging tempene. Wong dodol klapa dikepruki. Tegese sing dikepruki dudu wonge, nanging klapane.

11. Pak ....., Pak ..... Pak Piyu. Tembung kang trep kanggo nglengkapi cangkrimankasebut yaiku...​


Jawaban:

pak pripun pak niku pak piyu


12. Gajah... Sangkrah. Tembung kang trep kanggo ngelengkapi cangkriman kasebut yaiku


Jawaban:

nguntal

maaf kalau salah


13. cangkriman kang awujud pepindhan tegese​


Jawaban:
Cangkriman irib-iriban Utawa pepindan yaiku pitakonan salah sijining barang kang duweni wujud utawa rupa kayata barang kang dipengeni ngerti
Penjelasan:
Maaf kalo salah semoga membantu ☺️
14. pakbomba titik-titik pakpiut tembung Kang trep kanggo ngelengkapi cangkriman kasebut yaiku​


Jawaban:

tapak kebo amba

Penjelasan:

cjbhkhjkkkkkkkmmnvcxdf


15. “Gowang .... “. Tembung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku ....​


Gowang pelot: jagone ana lawang cempene mencolot

Semoga membantu

Jawaban:

Gowang untune bocah iku

Penjelasan:

Mohon jadikan jawaban terbaik ^_^

16. “… kopen”Tembung kang trep kanggo njangkepi cangkriman kasebut yaiku​


Jawaban:

BURNAS

klo di jadiin satu BURNAS KOPEN

artinya "bubur Panas kokopen"

semoga membantu dan jadiin jawaban tercerdas

Penjelasan:

makasih

yang mau follow gratis

Jawaban:

burnas

Penjelasan:

kalo salah report bisa


17. Pak ....., Pak ...., Pak Piyu.Tembung kang trep kanggo cangkriman kasebut yaiku


Jawaban:

Pak bomba, pak lawa, pak peyut

(tipak kebo amba, tipak ula dawa, tipak cempe ciyut)

Penjelasan:

jadikan terbaik yaa..


18. Mboke ...anake diidhak-idhak. Tembung kang trep kanggo ngelengkapi cangkriman pepindahan kasebut yaiku​


Jawaban:

Mboke dielus anake diidhak idhak

Penjelasan:

100% Jawaban Benar

Jawaban:

mboko dielus anake diidhak idhak


19. "35.)Gerbong Tembung kang trep kanggo ang mana36.)"Embokewuda, anake Tembung kang trep kanggo cangkriman ki yaiku"Ana tulisan macane saka ngendi?' Tambung kang trep kanggo cangkriman iki yaiku​


Jawaban:

Embok e Wuda, anake klambenan = PringAna tulisan arab, macane saka ngendi = saka alas

Penjelasan:

maaf soalnya kurang jelas yang atas sendiri..


20. Cangkriman asale saka tembung ""cangkrim"" kang tegese


Jawaban:

'bedhek, badhe, batang, cape'

Penjelasan:

Cangkriman asalipun saking tembung 'cangkrim' ingkang tegesipun 'bedhek, badhe, batang, cape', tembungipun samangke teka-teki. ( terjemahan ; Cangkriman asalnya dari kata 'cangkrim' yang artinya 'bedhek, badhe, batang, cape', yaitu kata-kata sejenis teka-teki. )

jadikan jawaban terbaik

NOTE : -

Joki Gratis Khusus Komunitas Brainly

IG : vincentftwhoo

WA : privasi

segera kontak jika ada kesalahan tertentu TERIMAKASIH!.


Kategori b_daerah