Kemladeyan Ngajak Sempal. Unen-unen Iku Tegese

Kemladeyan Ngajak Sempal. Unen-unen Iku Tegese

tegese tembung unen-unen

1. tegese tembung unen-unen


Unen-unen yaiku paribasan kang migunakake bahasa jawa kang bisa awujud ukara utawa tembung.

Tuladha :

a. Ngelmu kang nyata , karya reseping ati
b. Jer basuki mawa beya
c. Becik ketitik ala ketara

2. - Unen unen Obah ngarep kobet mburi tegese?- Unen unen Jer basuki mawa beya tegese?​


Jawaban:

•luwih becik rekoso dhisik, ing tembe mburine bakal kepenak

•kabeh gegayuhan mbutuhake wragad

maaf kalo salah

semoga membantu

Obah ngarep kobet mburi tegese

>> Luwih becik rekasa dhisik, ing tembe burine bakal kepenak.

Jer basuki mawa beya tegese

>> Samubarang gegayuhan mbutuhake wragat.

Semoga membantu!


3. - Unen unen Mbeburu kidang lumayu tegese?- Unen unen Tinggal glanggang colong playu tegese? ​


Jawaban:

•keplayu saka ing paperangan

maaf ya yang satunya gk aq jawab soalnya aq gak bisa

maaf kalo salah

semoga membantu


4. unen unen jawa tegese


paribasanmaaf ya kalau sala

5. unen unen kemladeyan ngajak sempal tegesetolong dong kak ​


Jawaban:

Tegese kemladheyan sing ditogake (ora diresiki) marakake wit sing kanggonan gering. Gandheng kemladheyan iku ngrusuhi pangane wit sing kanggonan, mula ora maido yen suwe-suwe wit sing kanggonan dadi enggrik-enggriken. Apa maneh yen kemladheyan mau wis ngrebda, wit sing kebak kemladheyan ora migunani maneh tumrap manungsa.

Paribasan iki ngemot pitutur, sing cekak aose aja gelem dadi kaya wit kanggonan kemladheyan. Aja seneng ngetogake samubarang ala rumasuk menyang pribadine. Tegese, krasa ana barang ala kang nempel kudu enggal-enggal diilangi, kayadene ngilangi kemladheyan. Menawa telat, barang ala kang maune mung cilik sethithik bisa tangkar-tumangkar lan pungkasane dadi ama. Lha yen nganti tekan semono, kayadene lara kang wis nemen, angel marine. Raga kebacut ringkih, madal sawernaning tamba.

maaf kalau salah


6. bahasa jawategese paribasan ning ngisor iki 1.tumbu oleh tutup2.kemladeyan ngajak sempal


bahasa jawanya klo yng menurut kmu tulis:

Bahasa Jawa

artinya pepatah berikut
1. tautan dengan menutup
2.kemladeyan ngajak sempal

7. Kemladeyan ngajak sempal. Kalebu tembang..... a.saloka b.paribasan c.bebasan


bebasan
maaf klo salah.

8. Unen unen rai gedheg iku tegese


Jawaban:

yaiku ora duweni isin jawabane


9. unen unen jawa, tegese​


Jawaban:

tetembungan tartamtu sajerone

Penjelasan:

Maaf Kalo Salah


10. unen-unen kemladheyan ngajak sempal tersebut kalebu jenise paribasan bebasan utawa Saloka​


Jawaban:

saloka jawaaaaa pari badan bebasan dll ych


11. Unen-unen ing ngisor sing nduweni teges “gawe rerusuh ing panggonan kang wis tentrem” …. * 3 points A. belo melu seton B. kerot ora duwe untu C. kemladeyan ngajak sempal D. ngubak-ngubak banyu bening


Jawaban:

D. Ngubak-ngubak banyu bening

semoga bermanfaat:))

Jawaban:

D. ngubak ngubak banyu bening


12. tegese tembung unen-unen


Unen - unen = paribasan kang migunakake bahasa jawa kang bisa awujud ukara utawa tembung.

Tuladha :
a. Ngelmu kang nyata , karya reseping ati
b. Jer basuki mawa beya
c. Becik ketitik ala ketara

13. apa tegese unen-unen?​


Jawaban:

Unen-unen iku peribahasan Bahasa Jawa ingkang awujud tembung (kata) utawa ukara (kalimat).

tegese unen-unen adalah bahasa Jawa yang artinya kalimamt kalimat atau kata kata

semoga bermanfaat


14. apa tegese kemladeyan ngajak sempal


Seduluran nanging ngajak gelut terus.
Saudara yang tidak pernah rukun.

15. UNEN UNEN ARTINYA APA? OPO TEGESE UNEN UNEN?


Unen-unen iku peribahasan Bahasa Jawa ingkang awujud tembung (kata) utawa ukara (kalimat).

#Semoga Membantu ya!!

16. Tegese kere munggah bale, tumbu oleh tutup, kemladeyan ngajak sempal, gajah ngidak rapah


Kere munggah bale = batur dipek bojo karo bendarane
Tumbu oleh tutup = Wong kang kekancan sing cocog banget kekarepane
Kemladeyan ngajak sempal =
anak, sedulur, utawa kanca sing ngajak marang karusakan.
Gajah ngidak rapah = nrajang wewalere dhewe


Jadikan jawaban tercerdas

17. Apa tegese unen-unen iki


1. nyambungi guneme liyan nanging ora gathuk
2. siji lan sijine ora padha pangrekuhe
3. melu rekasae ora melu kepenakake
4.nemu kebegjan gedhe banget

18. UNEN UNEN ARTINYA APA? OPO TEGESE UNEN UNEN?​


Jawaban:

Unen unen itu bahasa jawa artinya peribahasa

#backtoschool2019


19. Unen unen rai gedheg iku tegese​


Penjelasan:

artinya orang yang tidak punya malu

Jawaban:

tegese Rai gedheg yaiku ora duwe isin ( tdk punya malu).

semoga membantu


20. mboke di elus-elus anake di idak-idak unen-unen iku tegese​


Jawaban:

Andha/tangga

Penjelasan:

@maafkalausalah

@janganlupafollow

@jadikanjawabantercerdas

Jawaban:

Andha

Penjelasan:

Kalau bahasa Indonesianya Tangga


Kategori b_daerah