Pak Demang Klambi Abang Disuduk Manthuk-manthuk Tuladhane Cangkriman

Pak Demang Klambi Abang Disuduk Manthuk-manthuk Tuladhane Cangkriman

Bapak Demang klambi abang yen disuduk manthuk - manthuk, batangane... salak nanas sulak ontong

Daftar Isi

1. Bapak Demang klambi abang yen disuduk manthuk - manthuk, batangane... salak nanas sulak ontong


onthong

penjelasan:

Cangkriman yaiku ukara sing kudu dibedhek utawa dibatang, cangkriman uga diarani unen-unen sing kudu di bedhek. Miturut wujudue, cangkriman ana 3,yaitu

Cangkriman wancahan => saka ukara sing dicekak utawa diwancahCangkriman pepindhahan/irib-iriban => saka irib-iriban Cangkriman plesetan

2. Tegese klambi ing tembang ing dhuwur yaiku.. 2. " Bapak Demang klambi abang disuduk manthuk - manthuk " batangane yaiku....


Jawaban:

kulit e ontong

maaf kalau salah


3. bapak demang klambi abang yen disuduk manthuk-manthuk iku sing di karepake


kembang gedhang/onthong

4. Bapak demang klambi abang,yen disuduk manthuk²


Ontong...

Ontong yaiku woh e gedang...


5. 4. Pak demang klambi abang disuduk manthuk-manthuk. (batangane ontong)Ukara ing ndhuwur mujudake tuladhane cangkriman ....A wantahB. pepindhanC. blenderanD.wancahankak tolong​


Jawaban:

b.pepindhan maaf kalau salah


6. batangane bapak demang klambi abang, disuduk manthuk-manthuk


kembang gedhang yaiku onthong utawa tuntut

7. Pak demang klambi abang disuduk manthuk-manthuk, unen-unen iku batangane C. sukun a jagung b. kates d. tuntut​


Jawaban:A.Jagung

Penjelasan:

NOTE:

-NO ASAL

-NO COPAS

-SEMOGA MEMBANTU

-MAAF KALAU SALAH

-BERIKAN JAWABAN TERCERDAS

CMIWW ^-^

Jawaban:A.JAGUNG.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU


8. Batangane “ontong gedhang”. Cangkrimane, pak demang klambi abang . .Batangane “ontong gedhang”. Cangkrimane, pak demang klambi abang . . . . *5 poina. disuduk manthuk-manthukb. disawang malah ilangc. rupamu kaya kranjangd. penggaweane saba blumbang . . ​


A. disuduk manthuk manthuk

Penjelasan:

.


9. Golekana batangane cangkriman ing ngisor iki!a. Di kethok malah dhuwurb. Bapak Demang klambi abang yen disuduk manthuk-manthukc. Tibane ngisor digoleki ndhuwur​


Jawaban:

1. celana (katok)

2. jantung pisang (ontong)

3. genteng bocor (kenteng bocor)

Jawaban:

1.Abang-abang dudu kidang pesegi dudu pipisan ( merah bukan kijang,pesegi bukan alat penggiling jamu.jawabannya: batu bata.

2.Di kethok malah tambah nduwur (Di potong malah tambah tinggi).jawabannya: celana panjang.

3.Kayu mati ginubed ula mati ( kayu mati dililit ular mati).Jawabannya: gangsingan.

4.tibane ngisor di goleki ndhuwur ( jatuhnya di bawah di cari ke atas).jawabannya: genteng bocor.

5.kebo bule di cancang merang ( kerbau putih diikat merang).jawabannya: buntil.


10. Pak Demang Klambi Abang disuduk manthuk-manthuk batangane ontong ukara ing dhuwur mujudake tuladhane cangkriman​


⏩ Wangsulan

Pak Demang Klambi Abang disuduk manthuk-manthuk batangane ontong

Cangkriman iku kelebu cangkriman pepindhan

_________________

Cangkriman Pepindhan,yaiku cangkriman kang awujud ukara kang memper kaya kanyatane irib-iriban.

Mugi bermanfaat...


11. Mas demang klambi abang di suduk manthuk manthuk


kembang gedhang Utawa tuntut

Tuntut /bunga pisang/kembang gedhang


12. Pak Demang klambi abang yen disuduk manthuk-manthuk. Batangane cangkriman kuwi yaiku? A. Onthong gedhang B. Kembang klapa C. Wit gedhang D. Godhong gedhang


Wangsulan

Batangane cangkriman kuwi yaiku?

➡️ A. Onthong gedhang. (kembang gedhang)

PenjelasanCangkriman ing dhuwur kalebu cangkriman pepindhan.

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan.

Cangkriman sing wujude pepindhan (irib-iriban),

→ Cangkriman kang awujud ukara kang memper kaya kanyatane.

—☆ Tuladhane :

Sega sakepel dirubung tinggi, batangane salakGajah nguntal sangkrah, batangane pawonanKebo bule cancang merang, batangane buntil Anake gelungan ibune ngrembyang, batangane pakis Pitik walik saba meja, batangane sulakBocah cilik tlusap-tlusup nang kebon, batangane dom / jarumWit adhikih woh adhakah, batangane waloh Wit adhakah woh adhikih, batangane wringin Emboke wuda, anake tapihan, batangane pring Dikethok malah dhuwur, batangane clana

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Piwulang 4 - Cangkriman

Kata Kunci : Bapak Demang klambi abang batangane

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 6.13.4

-----------------------------

Semoga membantu.


13. Cangkriman sing batangane" ontonggedhang" yaiku .... A. Pitik walik saba kebon.B. Ana gajah numpak becak.C. Sega sakepel dirubung tinggi.D. Pak demang klambi abang, disuduk manthuk-manthuk.​


Jawaban:

B. anak gajah numpek becak


14. . Batangane/badhekane “ontong gedang”. Cangkrimane, pak demang klambi abang …. Jangkepane ukara cangkriman ana ngisor yaiku …a. Disuduk manthuk-manthukb. Disawang malah ilangc. Rupamu kaya kranjangd. Penggaweane saba blumbang​


a. disuduk manthuk-manthuk


15. 1. Pitik ndhase telu batangane?? 2. Bapak demang (mang) klambi abang, disuduk manthuk-manthuk batangane??


Jawaban:

1).sulak/kemoceng

2)kembang gedhang yaiku onthong utawa tuntut

Penjelasan:

mbok ono keaalahan ngapuntene yoo


16. cangkriman irib irib kebo bule cancan merang. sawah rong kedhok galengane mung sitok .kayu mati digubet ula mati.emboke tapihan anake wuda.pak demang klambi abang disuduk manthuk manthuk​


Jawaban:

1. Kebo Bule Cancan Merang BATANGANE Buntil

2. Sawah Rong Kedhok Galengane Mung Sitok BATANGANE Godhong Gedhang

3. Emboke Tapihan Anake Udo BATANGANE Pring

4. Pak Demang Klambi Abang Disuduk Manthuk Manthuk BATANGANE Ontong Gedhang

Semoga Membantu....

Maaf Kalo Salah


17. pak demang Klambi Abang di sundhuk manthuk manthuk kelebu ukara purwankanthi.....tolong dijawabbbb​


Jawaban:

Mlinjo

Penjelasan:

Maaf klo ada salah

Semoga mwmbantu


18. cangkriman ki lurah semar.bapak demang klambi abang.disuduk manthuk-


Jawabannya onthong gedang (jantung pisang)

19. "bapak demang klambi abang dishuduk manthuk manthuk" apa batangane cangkriman ing dhuwur kui?


Jawaban:

ontong jantunge gedang

Penjelasan:

semoga membantu:)


20. pak demang klambi abang disuduk manthuk-manthuk ukara mau kalebu jenise purwakanthiA. LumaksitaB. Guru sastra C . Guru swaraD. Guru gatra​


Jawaban:

A. Lumaksita.....

Penjelasan:

ngapunten lekne salah


Kategori b_daerah