Tembang Macapat Kang Nduweni Gatra 5 Yaiku

Tembang Macapat Kang Nduweni Gatra 5 Yaiku

Sebutna tembang macapat kang nduweni guru gatra

1. Sebutna tembang macapat kang nduweni guru gatra


Kabeh tembang macapat nduweni guru gatra nggih.


2. Tembang macapat sing nduweni 8 gatra yaiku


mungkur....................

3. tembang macapat kang nduweni watek sereng yaiku...​


Pangkur

Yaiku, Tembang macapat kang nduweni watek sereng (kasar), greget (semangat), lan tegas.


4. tembang macapat kang duweni gatra paling sithik yaiku?​


Jawaban:

tembang maskumambang lan pocung


5. Tembang macapat kang nduweni gatra paling akeh yaiku


Jawaban:

Dandanggula

Penjelasan:

Semoga membantu


6. Tembang macapat kang kadadeayan saka 10 gatra yaiku tembang


Tembang macapat kang kadadeayan saka 10 gatra yaiku tembang dhandhanggula.

7. 4. Sebutna tembang Macapat kang nduweni guru gatra!​


Jawaban:

Pucung ana 4 gatra     Maskumambang ana 4 gatra      Gambuh ana 5 gatra                  Megatruh ana 5 gatra                Mijil ana 6 gatra                        Dhandhanggula ana 10 gatra Sinom ana 9 gatra Kinanthi ana 6 gatra Durma ana 7 gatra Pangkur ana 7 gatra Asmaradana ana 7 gatra

;semoga bermanfaat.


8. Tembang macapat kang dumadi saka 9 Gatra yaiku tembang


Jawaban:

Tembang macapat kang dumadi saka 9 Gatra yaiku tembang

Tembang sukisio

9. tembang macapat kang ana 10 gatra yaiku


Dhandhanggula Mugi Mugi bermanfaat

10. tembang macapat kang dumadi saka 5 gatra yaiku


Jawaban:

Megatruh lan Gambuh


11. tembang macapat Kang nduweni Guru Gatra 4 larik yoiku​


Jawaban:

maskumambang lan pucong

semoga membantu


12. tembang macapat Kang cacahe Gatra nipun tembang pangkur yaiku​


guru gatranipun tembang pangkur onten 7 gatra


13. tembang macapat kang nduweni watek sereng yaiku...​


Jawaban:

Tembang macapat kang duweni watak sereng yaiku Tembang Pangkur


14. tembang macapat kang nduweni watak sabar yaiku​


tembang macapat kang nduweni watak sabar yaiku sinom

Jawaban:

sinom

Penjelasan:

maaf kalau salah..."


15. Tembang macapat sing nduweni gatra cacah 4 yaiku.​


Jawaban:

Pucung lan Maskumambang

Penjelasan:

=> Tembang Pucung nduweni watak sembrana, lucu, kandho, tanpa greget

=> Guru wilangan lan guru lagu Pucung biasane 12u, 6a, 8i, 12a

=> Tembang Maskumambang nduweni watak nelangsa, keranta-ranta lan kelara-lara

=> guru wilangan lan guru lagu Maskumambang biasane 12i, 6a, 8i, 8a

no copas


16. Kang diarani gatra ing tembang macapat yaiku


JAWABAN:

Guru Gatra Yaiku Cacahing larik utawa baris saben bait.

Maaf Kalo Salah

Semoga Membantu :)


17. Tembang macapat kang dumadi saka 9 gatra yaiku tembang ... . *


Jawaban:

Sinom.

Penjelasan:

Jawaban:

Tembang macapat sinom

Penjelasan:

Kang dumadi 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a


18. Tembang di Macapat kang paugerane 9 gatra, yaiku .....​


Jawaban:

Tembang macapat kang paugerane 9 gatra yaiku Sinom.

Paugerane sinom : 8a, 8i, 8a,8i, 7i, 8u,7a,8i, 12a

*jadikan jawaban terbaik ya :))


19. Tembang macapat kang nduweni teges lair/metu yaiku


Jawaban: mijil

Penjelasan: maaf kalo benerr


20. tembang macapat sing nduweni Gatra 6 larik yaiku tembang​


Jawaban:

Tembang Kinanthi

Penjelasan:

Jadikan jawaban tercerdas


Kategori b_daerah