Tuladha Tembung Yogyaswara

Tuladha Tembung Yogyaswara

Golekno tuladha tembung yogyaswara banjur gawenen ukara!

Daftar Isi

1. Golekno tuladha tembung yogyaswara banjur gawenen ukara!


ukara
carangwregsa , wregsa wilis , tanpo potro.

ora gampang , wong urip ing ngalam ndonyo.

2. Apa tegese tembung yogyaswara?


Jawaban:

Tembung Yogyaswara yaiku Tembung loro kang meh padha pakecapane Utawa panulise, sing digandeng dadi siji, mengko tegese lanang wadon.


3. Kang kagolong tembung yogyaswara yaiku...


tembung loro sing meh padha pangucape, nanging beda wanda pungkasan,

contoh: putra-putri, pemuda-pemudi, dewa-dewi, kedhana-kedhini, bathara-bathari, dll

4. wenehana tuladha telu wae tembung yogyaswara!


1.Apsara-apsari.
2. Bathara-Bathari.
3. Dewa-Dewi.
4. Gedhana-gedhini.
5. Gandarwa-gandarwi.
6. Mahasiswa-mahasiswi.
7. Pemudha-pemudhi.
8. Putra-putri.
9. Raseksa-raseksi.
10. Siswa-siswi.
11. Widara-widari.
12. Yaksa-yaksi.

5. Tutugna tembung yogyaswara iki, hapsara ….


Jawaban:

hapsara = hapsari

Penjelasan:

Dalam bahasa Jawa dikenal tembung Yogyaswara yang artinya dua kata digabung jadi satu, kata depan berakhiran vokal -a, kata belakang berakhiran vokal -i. Tembung Yogyaswara memiliki arti laki-laki perempuan.Mirip dengan tembung dwilingga salin swara atau kata ulang berubah bunyi kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi, tembung Yogyaswara lebih menekankan pada jenis kelamin serta vokal akhiran -a dan -i.


6. Tutugna tembung yogyaswara iki, bathara …..


Jawaban:

Bhatari.

mugi-mugi saged biyantu ☺


7. contoh tembung yogyaswara lan kalimate​


Jawaban:

1. Dewa-dewi

Para dewa dewi uripe ana ing khayangan

2. Mahasiswa-mahasiswi

Mahasiswa mahasiswi UPI lagi ngerjakake soal UAS

Penjelasan:

semoga membantu

8. Gawea tuladha :ParibasanBebasanSalokaPepindhanPanyandraWangsalanParikanCangkrimanTembung entarYogyaswara(saben prentah saukara wae!!!)​


Jawaban:

Paribasan:anak catur mungkur

Bebasan:kocak tanda lukak

Saloka:lahan karoban manis

Pepindhan:kuthuk kelangan babon

Panyandra:pipine nduren sajuring

Wangsalan:isuk-isuk kok wis ngembang kacang wae

Parikan:ngasah arit nganti landhep,dadi murid kudu sregep

Cangkriman:yu mahe rong,lut mahe ndhut

Tembung entar:enteng sanggane

Yogyaswara:apsora-apsaei

Semoga Berhasil


9. apa yang disebut tembung yogyaswara


Tembung yogya swara yaiku tembung loro sing meh padha pangucape, mung beda wanda pungkasan,


tembung loro ksng digsndheng dadi siji kang nduweni teges lanang wadon.

10. TUGAS baderGawe tuladha :Paribasan;bebasan:Saloka :Pepindhan :Panyandra :wang salan :Parikan :Cangkriman :entarYogyaswara :Tembung​


Jawaban:

kenakai kin maka tama ndu soal bagadah nakke


11. Apa tuladhane tembung yogyaswara?


Jawaban:

TEMBUNG YOGASWARA Tembung yogaswara iku tembung loro ateges lanang-wadon kang mung beda wandane wekasan. Dene bedane yaiku wandane kang ngarep mawa swara "a", tembunge kang mburi mawa swara "i" 01. Apsara-Apsari 02. Bathara-bathari 03. Dewa-dewi 04. Gana-gini 05. Gandarwa-gandharwi 06. Gedhana-gedhini 07. Pemudha-pemudhi 08. Prameswara-prameswari 09. Raseksa-raseksi 10. Widadara-widodari 11. Yaksa-yaksi 12. Putra-putri


12. Contog tembung yogyaswara


Contoh tembung yogyaswara
1. Apsara-apsari
2. Bathara-bathari
3. Dewa-dewi
4. Gendhana-gendhini
5. Putra-putri

maaf kalau salah..

13. jelasake tegese tembung yogyaswara lan wenehi tuladha 3


Ing ngisor iki contone tembung yogyaswara:

Siswa siswiRaseksa raseksiPutra putriPemudha pemudhiMahasiswa mahasiswiPembahasan

Tembung Yogyaswara yaitu merupakan dua buah kata yang digabung menjadi satu kesatuan dengan arti yang berbeda.

Jenis dari tembung yogyaswara ini, merupakan contoh-contohnya yaitu berupa dua kata yang pengucapannya hampir sama dengan penulisan katanya. Namun, di akhiran dari setiap katanya berbeda dengan arti yang berbeda juga misalkan huruf vokal yang setiap katanya berupa huruf vokal a dan i.

Yogyaswara yaitu berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu Yogya yang bermakna becik dan swara yang bermakna pengucap dan apabila digabung maka Yogyaswara artinya swara kang becik.

Kata yogyaswara sendiri dua buah kata yang dirangkap menjadi satu. Pengucapannya juga hampir sama, namun huruf yang akhirnya berbeda. Huruf vokal yang pertama yaitu a dan huruf vokal yang terakhir yaitu i. Kata tersebut memiliki arti laki-laki dan perempuan.

Ciri cirinya:

Menggabungkan dua kalimat untuk menjadi satu.Bermakna laki-laki dan perempuan.Akhiran dari huruf vokal yaitu berupa a dan i.Berupa kata ulang yang bunyinya berubah-ubah.Hampir mirip dengan tembung dwilingga salin swara.Pelajari lebih lanjut

Materi penjelasan tentang tembung yogyaswara yaitu pada link

https://brainly.co.id/tugas/2382205

Materi penjelasan tentang contoh tembung yogyaswara yaitu pada link

https://brainly.co.id/tugas/218016

Materi penjelasan tentang ciri-ciri tembung yogyaswara yaitu pada link

https://brainly.co.id/tugas/14980442

Detil Jawaban

Kelas     : SD/SMP

Mapel    : Bahasa Jawa

Bab        : -

Kode      : -

#AyoBelajar


14. gawea tuladha tembung yogyaswara 5 bae kanthi bener!ada yg isa nda??thx


Ing ngisor iki contone tembung yogyaswara:

Siswa siswiRaseksa raseksi Putra putri Pemudha pemudhi Mahasiswa mahasiswi Pembahasan

Dalam bahasa Jawa, tembung Yogyaswara merupakan dua buah kata yang digabung menjadi satu kesatuan dengan arti yang berbeda.

Jenis tembung yogyaswara ini, merupakan contoh-contohnya yaitu berupa dua kata yang pengucapannya hampir sama dengan penulisan katanya. Namun, akhiran dari setiap katanya berbeda dengan arti yang berbeda juga misalkan huruf vokal setiap katanya yang berupa huruf vokal a dan i.

Yogyaswara yaitu berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu Yogya yang artinya becik dan swara yang artinya pengucap dan apabila digabung maka Yogyaswara artinya swara kang becik.

Kata yogyaswara yaitu merupakan dua buah kata yang dirangkap menjadi satu. Pengucapannya juga hampir sama, namun huruf yang akhirnya berbeda. Huruf vokal yang pertama yaitu a dan huruf vokal yang terakhir yaitu i. Kata tersebut mempunyai arti laki-laki dan perempuan.

Ciri cirinya:

Menggabungkan dua kalimat tersebut untuk menjadi satu.Mempunyai makna laki-laki dan perempuan.Akhiran dari huruf vokal yaitu berupa a dan i.Berupa kata ulang yang bunyinya berubah-ubah.Hampir mirip dengan tembung dwilingga salin swara.Pelajari lebih lanjut

Materi penjelasan tentang yogyaswara yaitu pada link

https://brainly.co.id/tugas/10924067

Materi penjelasan tentang contoh tembang yogyaswara yaitu pada link

https://brainly.co.id/tugas/16017736

Detil Jawaban

Kelas     : SD/SMP

Mapel    : Bahasa Jawa

Bab        : -

Kode      : -

#AyoBelajar


15. gawea tuladha kalimat tembung yogyaswara 5 bae kanthi bener


Jawaban:

1. Wong tuwa kudu gemati marang putra-putrine supaya ora gampang katut solah bawah sing ora becik.

2. Siswa-siswi kudu sregep sinau amrih pinter lan oleh biji sing apik.

3. Tono lan Tina kae kedhana-kedhini.

4. Para mahasiswa-mahasiswi padha demo nuntut amrih rega BBM mudhun.

5. Temanten loro kae ganteng lan ayune kaya widadara-widadari.


16. contoh kalimat tembung yogyaswara


1. Dewa-dewi
Para dewa dewi uripe ana ing khayangan
2. Mahasiswa-mahasiswi
Mahasiswa mahasiswi UPI lagi ngerjakake soal UAS

17. apa kang diarani tembung yogyaswara iku?


rong tembung sing tegese meh padha lan tegese lanang wadon

18. pengertian & contoh Tembung yogyaswara yaiku :Tembung Yogyaswara*Tembung Yogyaswara* yaiku Tembung loro sing dirangkep dadi siji sing ngarep tiba “a” sing mburine “i” lan nduweni teges Lanang wadon.tuladha : dewa-dewi, banthara-bantheri, yaksa-yeksi.contoh gawean Tembung yogyaswara LAN banjur ukara ;- putra putri ukara : wong tua kudu gemati marang putra putri supaya ora gampang katut Solah bawah sing ora becik​


Jawaban:

• mudha mudhi

ukara : mudha-mudhi ing indonesia katon kdu nunjukne semangat kamardikaan

• dewa-dewi

ukara : dewa dewi ing kayangan katon ngganteng lan ayu

• siswa-siswi

ukara : siswa siswi saiki pado ngrayakne kamardikaan

Penjelasan:

#Semoga membantu:)

#Maaf kalau salah.


19. golekana tuladha liyane tembung yogyaswara cacahe 10 wae!​


Jawaban:

1. apsara apsari

2. gedha gedhi

3.raseksa raseksi

4. yaksa yaksi

5. widara widadari

Penjelasan:

maaf kalo salah


20. opo Kang diarani Tembung yogyaswara​


Jawaban:

Tembung Yogyaswara yaiku Tembung loro kang meh padha pakecapane Utawa panulise, sing digandeng dadi siji, mengko tegese lanang wadon.

Penjelasan:

maaf kalo salah

jadikan jawaban tercedas


Kategori b_daerah