Unen-unen Kang Kudu Dibatang Lan Diwangsuli Diarani

Unen-unen Kang Kudu Dibatang Lan Diwangsuli Diarani

Unen unen wujud bedhekan kang mbutuhake batangan iku diarani

1. Unen unen wujud bedhekan kang mbutuhake batangan iku diarani


Wangsuli pitakon

Unen unen wujud bedhekan kang mbutuhake batangan iku diarani Cangkriman.

-----------------------------------Pembahasan

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang amarga awujud teka teki utawa bedhekan.

Cangkriman ana 4 :

1. Cangkriman wancahan yaiku Cangkriman wujud wancahan utawa cekakan.

tuladha :

Burnas Kopen = bubur panas kokopenpakbolentus = tapak kebo lelene satusbuta Buri = tebu ditata mlebu lorilsp

2. Cangkriman Blenderan yaiku Cangkriman wujud plesetan utawa pitakon sing gunane kanggo ngecoh lawane.

tuladha :

gajah ngidak endhog ora pecah = sing ora pecah endhoge.wong dodol tempe ditaleni = sing ditaleni tempene dudu wonge.tulisane Arab, macane saka ngendi? = saka alas, (MACAN e = jenenge kewan )lsp

3. Cangkriman pepindhan yaiku Cangkriman sing ngemu ateges irib iriban.

tuladha :

anake gelungan, ibune ngrembayang = wit pakis.bosok malah enak = tapediketok malah dhuwur = clana

4. Cangkriman tembang yaiku Cangkriman kang mapan utawa kang sinawung ing tembang.

tuladha :

bapak pocung mlungker mlungker dudu kalung, manggonmu ing tangan, jarum mlaku Rina wengi, ngembang wektu sipocung kagunan guna = jam tangan.

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 6Materi : Tembung CangkrimanKode : 13

2. unen unen kang mawa batangan /badhekan diarani........a.cangkriman b.paribasanc.salokan.d.bebasan.​


Jawaban:

A.cangkiriman

Penjelasan:

maaf jika saya salah


3. apa Kang sing diarani unen-unen​


Judul Cerita

Penjelasan:

Maaf klo salah

Jawaban:

pendidikan moral seng diduweni karo Suju jawa sing kudu di jaga lan dipertahanke

Penjelasan:

maaf kalau salah


4. 6. Unen-unen utawa tetembungan kang kudu dibedhek isine diarani​


Jawaban:

Cangkriman

Penjelasan:

Cangkriman yaiku Unen-unen utawa tetembungan kang kudu dibedhek isine

SEMANGAT BELAJARNYA!!!

SEMOGA BERMANFAAT


5. apa kang diarani unen unen ​


Jawaban:

peribahasa

Penjelasan:

Unen unen itu bahasa jawa artinya

Jawaban:

pribahasa

Penjelasan:

maaf kalau salah


6. unen-unen kang dibatang diarani​


Jawaban:

unen-unen kang dibatang diarani cangkriman.

cangkriman yaiku unen-unen kang kudu dibatang utawa dibedhek.

Penjelasan:

semoga membantu kak


7. unen-unen sing sing isine kudu dibedhek utawa dibatang diarani . . .


Unen-unen sing sing isine kudu dibedhek utawa dibatang diarani cangkriman

8. unen unen kang kudu di batang yaiku​


Jawaban:

Cangkriman

Penjelasan:


9. Unen Unen Kang Mawa Batangan Diarani ?


Unen Unen Kang Mawa Batangan Diarani Cangkriman.geni
kalo nggak salah

10. Unen unen utawa tetembungan sing kudu dibatang utawa di bedhek diarani.... ​


Jawaban:

Cangkriman

Penjelasan:

Semoga membantu


11. unen unen kang kudu dibatang iku diarani?


bunyi yang harus di batang di sebut

HARAP BERBICARA DENGAN BAHASA INDONESIA


12. Tetembungan utawa unen-unen kang kudu dibatang utawa dibedhek karepe diarani …​


Jawaban:

Cangkriman yaiku unen-unen kang isine kudu dibatang (dibedhek utawa

Jawaban:

cangkriman yaiku unen-unen kang isine kudu dibatang

Penjelasan:

semoga membantu


13. Unen unen kang gumathok lan ajeg panganggone sarta nduweni teges wantah diarani


Paribasan kalau nggak salah

14. Unen-unen/ukara kang isine ngajak lan ngelingake diarani​


Jawaban:

persuasif /iklan

Penjelasan:

unen unen /ukara kang isine ngajak lan ngeling ake di arani persuasif


15. Unen unen kang gumathok lan ajeg panganggone sarta nduweni teges wantah diarani


diarani Paribasan yaiku unen-unen kang gumathok lan ajeg panganggone sarta nduweni teges wantah.

16. unen-unen utawa ukara kang kudu di batang diarani...​


Jawaban:

cangkriman

Penjelasan:

maaf kalau salah, mohon diingatkan :)


17. 11. unen-unen kang kudu dibatang utawa dibedhek maksude, diarani ….


Jawaban:

▶️ Cangkriman

_____________Penjelasan:

Cangkriman yaiku unen-unene utawa tetembungan kang tetep panggonane sing kudu diwangsulake utawa dibatangke. Cangkriman digolongke ana 3 werna yaiku : Cangkriman Wancah, Cangkriman Pepindhan, Cangkriman Wujud Tembang.

Cangkriman Wancah

Pak boletus : tepak kebo lelene satusBurnas kopen : bubur panas kokopenPindhang kileng : sapi nang kandhang,

Cangkriman Pepindhan

Pitik walik saba kebon : nanasSega sakepel dirubung tinggi : salakPitik walik saba meja : sulak


18. unen-unen Kang kudu dibatang diarani​


Cangkriman

Maaf kalo salah


19. unen unen kang mawa batangan/badhekan diarani​


Jawaban:

Cangkriman

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek (dibatang). Mula cangkriman uga diarani bedhekan.

#semogamembantu


20. Unen-unen kang kudu dibedhek diarani ​


Jawaban:

cangkriman

maaf kalau salah ya..


Kategori b_daerah